Εμφάνιση λιγότερων πληροφοριών
Χάρτινα waterbased ποτήρια | OL-A Products
Τα TESSERA Bio Products® παρουσιάζουν τα νέα χάρτινα ποτήρια με εσωτερική επίστρωση γαλακτώματος με βάση το νερό.

Τα προϊόντα αυτά είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, καθώς δεν απαιτείται διαχωρισμός της εσωτερικής επίστρωσης από το χαρτί. Κομποστοποιούνται σε 75 ημέρες σε συνθήκες ξηρής και αερόβιας κομποστοποίησης και βιοδιασπώνται σε αναερόβιο περιβάλλον μέσα σε 52 ημέρες.

Επίσης, είναι οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Επιλέξτε τα πρωτοποριακά αυτά χάρτινα προϊόντα, που μετά τη χρήση τους μπορούν να επιστρέψουν με φυσικό τρόπο στο περιβάλλον.

Waterbased ποτήρια από χαρτί
Μετάβαση στο περιεχόμενο