Εμφάνιση λιγότερων πληροφοριών
Βιοδιασπώμενα - κομποστοποιήσιμα γάντια & τσάντες | OL-A Products
Η TESSERA Bio Products® είναι η πρώτη σειρά βιολογικών προϊόντων μίας χρήσης, που έχει συμπεριλάβει στα είδη της γάντια μιας χρήσης φιλικά προς το περιβάλλον. Τα βιοδιασπώμενα TESSERA Bio Products® γάντια νιτριλίου είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να βιοαποικοδομούνται τόσο σε αναερόβιες όσο και σε αερόβιες συνθήκες σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Η βιοαποδόμηση αυτή οδηγεί στην παραγωγή CO2 (διοξειδίου του άνθρακα), H2O (νερού), μεθανίου, βιομάζας και ορυκτών αλάτων, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες της διαδικασίας. Πώς, όμως, ακριβώς βιοδιασπώνται τα συγκεκριμένα γάντια νιτριλίου μιας χρήσης και πώς προστατεύουν το περιβάλλον;

Η ειδική τους σύνθεση προσελκύει συγκεκριμένα μικρόβια από το έδαφος του χώρου υγειονομικής ταφής. Τότε τα μικρόβια αρχίζουν την “επίθεση” και οδηγούν σταδιακά τα χρησιμοποιημένα γάντια σε βιοαποικοδόμηση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η συσσώρευση αποβλήτων και προστατεύεται το περιβάλλον!

Τα βιοδιασπώμενα γάντια νιτριλίου χρειάζονται μόνο 8 με 10 χρόνια για να βιοαποικοδομηθούν, σε αντίθεση με τα συμβατικά γάντια νιτριλίου, που χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια. Σήμερα, που τα γάντια είναι απαραίτητα όσο ποτέ, προτιμήστε τα βιοδιασπώμενα TESSERA Bio Products® γάντια νιτριλίου και προστατεύστε τον εαυτό σας, τους άλλους και το περιβάλλον!

Βιοδιασπώμενα γάντια νιτριλίου
Κομποστοποιήσιμα γάντια μιας χρήσης
Βιοδιασπώμενες & κομποστοποιήσιμες τσάντες
Μετάβαση στο περιεχόμενο